Tantou Blog - Aprendendo Nihongo: Março 2012

25 de mar de 2012

Frase da semana: Goto Shinpei


天才になるのに遅すぎるということはない。
(後藤 新平 -NHK初代総裁, 医師, 官僚, 政治家)
Tensai ni naru no ni oso sugiru to iu koto wanai.

18 de mar de 2012

Frase da semana: Toyoda Sakichi


人間のやったことは、人間がまだやれることの100分の1にすぎない.
(豊田自動織機創業者-豊田佐吉)
Ningen no yatta koto wa, ningen ga mada yareru koto no 100-bun'no 1 ni suginai.

Eu vou de táxi

Upgrade 18/03/2012

Vir de táxi ao trabalho é com certeza porque perdeu a hora, quebrou o carro,  ou está feliz porque ganhou no pachinko (cassino japonês) e hoje especialmente em vez de vir de bicicleta, está sendo chique gastar.

12 de mar de 2012

Frase da Semana: Konosuke Matsushita

人を使うには、ほめて使う、叱って使う、批判して使うなど いろいろ あるが、ほめて使う人が概して成功している.
(松下幸之助 創業者  パナソニック).

Hito o tsukau ni wa, homete tsukau, shikatte tsukau, hihan shite tsukau nado iroiro aru ga, homete tsukau hito ga gaishite seikō shite iru.

4 de mar de 2012

Frase da semana: Iiida Makoto


仕事というのは、やめなければ本物になる。続ければ、必ずものになる。
(飯田 亮-セコム株式会社)
Shigoto to iu no wa, yamenakereba honmono ni naru. Tsudukereba, kanarazu mono ni naru.
1 de mar de 2012

Ijou,ika,inai,irai...
Nihongo Interessante 28

Iiiiiiiiiii Ihhhhh!!!! Tubarão! Essa foi por pouco! Quase virei sashimi!
Mas pera ai? Estou banhando em rio! Tubarão em água doce???   ah...?! Uuuufa!!!! Era apenas um sonho!

+ Recentes post: Portais, Sites e blogs no Japão